هفنه وحدت /مقاله

ربیع الاول چونان هر بهاری است که نسیم های پرطراوت و حیاتبخش وجود انسانها را مشعوف می کند و بشارتی از انفاس مسیحایی و قدسی است که نوید انسداد بنیان آلودگی ها،کینه ها،رذائل، تفرقه ها و خود برتر بینی ها وگشایش دریچه هدایت،آزادی، عزت ،الفت ، علم ، آگاهی ، مهربانی ، رحمت و وحدت می دهد.
ظهور پیامبر رحمت و وحدت
جز ز یک رو نیست پیوسته به کل                  ورنـه خـود بـاطل بُـدی بَـعثِ رُسُـل
چون رسولان از پـی پیـوستن انـد                  پس چه پیوندندشان چون یک تن اند
ربیع الاول چونان هر بهاری است که نسیم های پرطراوت و حیاتبخش وجود انسانها را مشعوف می کند و بشارتی از انفاس مسیحایی و قدسی است که نوید انسداد بنیان آلودگی ها،کینه ها،رذائل، تفرقه ها و خود برتر بینی ها وگشایش دریچه هدایت،آزادی، عزت ،الفت ، علم ، آگاهی ، مهربانی ، رحمت و وحدت می دهد.آری گشوده شدن چشم محمد(ص)پیامبر رحمت و وحدت از بشارت به حقیقت پیوست.
امام علی(ع) بزرگترین دستاورد رسول اکرم را ایجاد الفت و اتحاد در میان مسلمانانِ متفرق و پراکنده می داند و در خطبه۹۶ نهج البلاغه می فرماید:«دلهای نیکوکاران شیفته او گشت،عنان دیده ها به جانب او متوجه شد،به برکت وجودش خداوند کینه های دیرینه را دفن کرد شعله های عداوت را فرونشاند و مردم را با یکدیگر الفت داد و برادر ساخت».
همچنین در خطبه ۲۳۱ می فرماید:« پیغمبر(ص) برای انجام فرمان خدا قیام کرد ، رسالت پروردگارش را ابلاغ نمود ،خداوند به وسیله او گسیختگی ها را التیام داد فاصله ها را پیوستگی داد،بین خویشان یگانگی برقرار ساخت،بعد از آنکه در سینه ها آتش دشمنی و در دلها کینه برافروخته جایگزین بود».
در طول حیات پر برکت حضرت محمد(ص) با وجود اینکه ایشان پیام و ایده و طرح جدید و نوینی را مطرح نمود که قهراً با گرایش های سنتی و قبیله ای آن دوران در تضاد و اصطکاک قابل توجهی بود و در روند تحقق اهدافش با جریانات،حوادث و وقایع و گرفتاریهای متعدد و سنگینی مواجه بود ولی به دلیل قرائت واحد از اسلام که عبارتند از قرآن و سیرهء خود پیامبر بود.با همه مشکلات مسئله ای به نام اختلاف و افتراق میان مذهبی چون شیعه و سنی مطرح نبود.اما از همان آغازین ساعات ارتحال آن حضرت به سرعت دو جریان در میان امت اسلامی پدیدار گشت،جریان اول گروهی از اصحاب با تکیه بر دلائلی خلافت را شایسته کسی دانستند که به تصریح حضرت محمد(ص) در ماجرای غدیر خم به جانشینی او و امامت جامعه منصوب شده است،جریان دوم نیز گروهی از صحابه بودند که در سقیفه بنی ساعده گرد هم آمدند و به دلائلی خلافت را مقوله ای دانستند که به طور مشخص و مصداقی از پیش برایش تعیین تکلیف نشده و انتخاب خلیفه به نظر عقلا و رای مردم متکی است. با وجود اینکه هر دو جریان توحیدی،قرآنی و نبوی بودند ولی هر کدام منشاء و سرچشمه مسیر و مذهبی در میان پیروانشان گردیدند و مذاهبی به نام تشیع و تسنن(شیعه و سنی) رقم خورد.و این موضوع بنا به ملاحظاتی( از جمله ارتباطش به دین اسلام آخرین کتاب و آخرین پیامبر الهی که آموزه هایش به نوعی مکمل و متمم ادیان گذشته بوده و تاثیرش بر ابعاد مختلف زندگی انسان ها به خصوص پیروانش عمیق تر و از لحاظ بروز و نمود زنده تر و پویاتر و احیاناً جریان سازتر) بیشترین حجم گفتمانها، مناظرات و مجادلات را در طول تاریخ پس از اسلام به خود اختصاص داده است. از اینکه دو نوع دیدگاه و نگرش نسبت به خلافت پس از پیامبر(ص)،( که مقوله ای بسیار پر دامنه بوده و قابلیت اتساع و انفعال فراوانی داشته و زمینه اختلاف در میان خلفا و سپس پیروان ایشان را فراهم نموده ) بحثی نیست اما آنچه در همان دوران و پس از آن در طول تاریخ مطرح بوده و هست این است که اصولاً با وجود اختلاف دیدگاهها و نظرها وحدت میان ایشان چگونه تلقی و تحلیل می شود و منظور از وحدت چیست و عوامل آن( احیاناً تفرقه ها و جدایی ها) چه چیزهایی است.
با بررسی گذرا و بهره گیری از منابع و متون دینی و بشری در می یابیم که انسان ها با وجود دارا بودن نکات مشترک فراوان ،نسبت به همدیگر در بعد جسمی ،روانی، فکری ،تفاوت ها و تمایزات بسیار دقیق و ظریفی دارند. این تفاوت های ساختاری با سایر اختلافات محیطی، فرهنگ ها، موقعیت ها، آداب و رسوم و … آمیخته شده و موجب شکل گیری تفکر و نگرش هایی می گردد و در نتیجه دیدگاهها، تفسیرها، تاویل ها از هر حادثه و واقعه را (نسبت به دیگری) مختلف و متفاوت می سازد.
از نظر گه گفتشان شد مختلف          آن یکی دالش لقب داد این الف
قرآن کریم در آیه۱۳ سورهء حجرات می فرماید:«ای مردم ما همه شما را از مرد و زن آفریدیم آنگاه شما را جماعتها و قبیله ها کردیم تا یکدیگر را بشناسید».دکتر شریعتی ضمن توضیح آیه مذکور در قسمتی از آن می گوید:«وضع ملیتها را همچون خلق به خود نسبت می دهد یعنی که وجود ملتهای مشخص و مستقل یک واقعیت طبیعی در خلقت است و یک فرضیه فلسفی یا قرارداد سیاسی یا وهمی در اندیشه و احساس نیست (لِتعارفوا) تعارف یکدیگر را بازشناختن نتیجه نهایی و منطقی اختلاف وجود ملتهاست».م-۲۷ص۱۴۸
با توجه به طبیعی بودن تفاوت و نگرش می گوید:«وحدت علمی یک فاجعه است مرگ علم است هر جا در هر ملتی مذهبی و حزبی و جامعه ای وحدت علمی و وحدت قالبهای اعتقادی وجود دارد علامتش این است که یا در آن جامعه استبداد فکری و اعتقادی وجود دارد و یا مرگ گریبانگیر اندیشه و فکر شده است»م- علی ص۳۰. پس با بیان مطلب فوق و بسیاری مطالب از این قبیل آشکار می گردد که مقصود از وحدت،در همه جهات بطور اشتراکی و یکجور فکر کردن یا همه اصول و فروع هم را پذیرفتن و یا هر گروهی بخشی از اعتقادات خود را کنار گذاشتن نیست،چراکه اختلاف در تفکر و نگرش و برداشت در مسائل فکری، علمی-نه تنها منفی نیست بلکه اولاً نشان دهندهء آزاد اندیشی و آزادی فکر ثانیاً پیشرفت و ترقی منوط به آن است.در حدیثی از پیامبر(ص) آمده است:«اختلاف علماء امتی رحمه یا اختلاف امتی رحمه» و در جای دیگر می فرماید:« لو عَلِمَ ابوذر ما فی قلب سلمان فقد کَفَرَ» با وجود اینکه سلمان و ابوذر هر دو در اوج ایمان بودند می فرماید:اگر آنچه در قلب سلمان بود ابوذر می دانست یا می فهمید او را به قتل می رساند یا تکفیر می کرد(متفاوت بودن فهم و برداشت).بلکه منظور از وحدت با وجود به رسمیت شناختن اختلاف نظر و دیدگاه پذیرفتن اینکه هر کس حق تفکر و تعقل دارد و حقوق انسانی و اعتقادی حیاتی و اجتماعی یکدیگر را ارج بنهد و به دلیل اینکه دیگری متفاوت فکر می کند او را ضایع نساخته و اتهام ها، لعن ها، دروغ ها و دشنام ها را نصیب دیگری ننماید و حق را در انحصار خویش قرار ندهد و دیگری را تکفیر وتفسیق نکند.
آنچه می گویم به قدر فهم توست        مردم اندر حسرت فهم درست
استاد مطهری در ص۲۱۲ کتاب شش مقاله می گوید:« مقصود از وحدت اسلامی چیست آیا مقصود این است که از میان مذاهب اسلامی یکی انتخاب شود و سایر مذاهب کنار گذاشته شود یا مقصود این است که مشترکات همه مذاهب گرفته شود و مفترقات همه آنهاکنار گذاشته شود و مذهب جدیدی به این نحو اختراع شود که عین هیچ یک از مذاهب موجود نباشد یا اینکه وحدت اسلامی هیچ ربطی به وحدت مذهب ندارد.مخالفین اتحاد اسلامی مسلمین برای اینکه از وحدت مفهومی غیر منطقی و غیر علمی بسازند آن را به نام وحدت مذهبی توجیه می کنند تا در قدم اول با شکست مواجه گردد. بدیهی است که منظور عالمان روشنفکر اسلامی از وحدت اسلامی حصو مذاهب به یک مذهب یا اخذ مشترکات مذاهب و طرد و مفترقات آنها(که نه معقول و نه منطقی و نه و عملی) نیست… در ادامه می گوید تنها چیزی که وحدت اسلامی از این نظر ایجاب می کند این است که مسلمین برای اینکه احساسات کینه توزی در میانشان پیدا نشود یا شعله ور نگردد متانت را حفظ کنند یکدیگر را سب و شتم ننمایند به یکدیگر تهمت نزنند و دروغ نبندند و منطق یکدیگر را مسخره نکنند و بالاخره عواطف یکدیگر را مجروح نسازند و از حدود منطق و استدلال خارج نشوند و در حقیقت لااقل حدودی را که اسلام در دعوت غیر مسلمان به اسلام لازم دانسته درباره خودشان رعایت کنند« اُدع الی سبیل ربِک بالحکمه و الموعظه الحسنه و جادلهم بالتی هی احسن» (نحل۱۲۵)
در این قسمت از بحث بابهره گیری از منابع غنی دینی و توحیدی ابتدا نگاه حق مدارانه به نوع انسان و به رسمیت شناختن ارزش و حقوق انسانی اش از جانب انبیاء عظام و سایر بزرگان اهل معرفت که نوعی یکسانی و وحدت همگانی در درونش نهفته است مطرح می گردد سپس به عنوان ضرورت وحدت مسلمانان و جوامع اسلامی(اهل تشیع و اهل تسنن)روش،سیره و سخن معصومین(ع)و سایر بزرگان در خصوص چرایی و چگونگی تعامل و ارتباطشان که به واقع الگو و سرمشقی کارامد برای رهروان و پیروانشان از هر دو مذهب می باشد مورد اشاره قرار می گیرد.
اگر وجود خویش را از جهالت و انحصار پالایشی عارفانه و آزادانه نماییم و با وسعت و ظرافت دیده به آموزه های توحیدی نظاره کنیم خواهیم یافت که گوهر وجود همه پیام های آسمانی از سویی و درون زلال انسانها از سوی دیگر همواره گواه و شاهدی بر وحدت همه ادیان الهی و یگانگی و الفت و همسانی انهاست چراکه با این نگاه انسانها از نیکوئیها و زیبائیهای ویژه ای برخوردار بوده و تلالوء یک نور و یک گوهرند.کتاب استراتژی وحدت ص ۶۶ می نویسد«دو ماموریت اصلی و اساسی، نوح، ابراهیم، موسی و عیسی و بدنبال آن پیامبر اسلام و مسلمین عبارتند از اَقیموالدین و لا تتفرقوا است، که در واقع ماموریت همه آنها یکسان شمرده شده پس دین نزد خداوند یکی است و همه انبیاء الهی تسلیم امر خدا بودند و همه مسلم و پیروانشان نیز فطرتاً اینطورند». قرآن کریم در آیه ۷ سوره اسراء با بیان لقد کرمنا بنی آدم کرامت انسانی را اعلام داشته و انسان را برخوردار از نیکوئیها و برتر از بسیاری دیگر از آفریدگان دانسته و رسالت حضرت محمد(ص) را برای همه زمانها و مکانها و همه مردم آن هم همراه با تکریم ، رحمت و مهربانی بیان نموده است.« ما ارسلناک اِلا کافه للناس» سبا/۷،« و ما ارسلناک رحمه للعالمین»انبیاء/۸۷. پیامبر اکرم(ص) فرمود: هیچ چیز نزد خدا گرامی تر از فرزند آدم نیست و همچنین فرمود مردم همانند دندانه های شانه با هم برابرند(میزان الحکمه۲۰۸۶-۱۵۴۷) امام علی (ع) فرمود«خداوند پاک حقوق مردم را بر حقوق خود مقدم داشته و پس هر که حقوق بندگان خدا را رعایت کند این کار به رعایت حقوق خدا بیانجامد(میزان الحکمه۱۲۴۵) همچنین در فرمانی به مالک اشتر(بدن لحاظ نمودن تقسیم بندی مذاهب) می فرماید:قلبت را جایگاه وحدت و خوشرویی و مهر و محبت و نیکی به مردم قرار ده،چه ایشان از دو دسته بیرون نیستند یا مسلمان و برادر دینی تو هستند و یا غیر مسلمانند و در آفرینش برادر و همنوعند(کتاب استراتژی وحدت ص۱۳۵)امام صادق(ع) فرمود:اگر ضارب و قاتل علی مرا امین بشمارد و از من خیر خواهی و و مشورت بخواهد و من امانش را بپذیرم آن را به او باز خواهم گرداند(میزان الحکمه۱۴۹۳) مولوی نیز عقیده دارد ندای الهی را همه اقوام با هر زبان و نژاد می شنوند و شنیدن ندای الهی در انحصار پیروان هیچ دینی نیست.
آن ندایی کاصل هر بانک و نواست       خود ندا آن است و این باقی صداست
سعدی می گوید:
بنـی آدم اعضـای یکدیگرنـد             که در آفرینش ز یک گوهرند     
چـوعضوی به درد آورد روزگار          دگر عضوها را نماند قـرار
جمله ای منسوب به شیخ ابوالحسن خرقانی است« هرکس در این سردرآید نانش دهید و از ایمانش مپرسید چه آن کسی که به درگاه باری تعالی به جان ارزد برخوان بوالحسن به نان ارزد».
علی (ع) در خطبه ۲۰۶ اصحاب خویش را از هرگونه تعصب جاهلانه تفرقه انگیز و خود برتر بینی و سب و لعن حتی به دشمنان خود پرهیز می دهد و می فرماید« من خوش ندارم که شما دشنام دهنده باشید اما اگر کردارشان را یادآور شدید و گمراهی ها و کارهای ناشایست آنان را بر می شمردید به راست نزدیکتر و معذور تر بود». وقتی ابوسفیان به ادعای خودش می خواست به یاری علی(ع) برخیزد و دست بیعت به سوی ایشان(در مقابل خلفا) دراز نمود ایشان فرمود«من هرگز نخواسته ام که تو سواری آوری یا پیاده ، مسلمانان همه خیرخواه همدیگر و محبت کنندگان به هم اند ولو اگر دیار و اجسام شان از هم دور باشد»درباره جنگ با ایران زمان ساسانیان که بارها عمر با حضرت علی(ع) مشورت می نمود و قصد حضور در میدان جنگ را داشت ایشان با آن روح بلند و وسعت نظر عواقب سوء رفتن شخص عمر(به عنوان خلیفه مسلمین) به جنگ را در خطبه۱۴۶ اینگونه بیان می کند«موقعیت زمامدار همچون ریسمان است که مهره ها در نظام می کشد و آنها را جمع کرده و ارتباط می بخشد اگر ریسمان از هم بگسلد مهره ها از هم پراکنده می شوندو هر کدام به جایی خواهد افتاد سپس هرگز نتوان آنها را جمع آوری نمود و از نو نظام بخشید.تو همچون آسیا باش و جامعه را بوسیله مسلمانان به گردش در آور» و در خطبه ۱۳۴ می فرماید« تو خود اگر به سوی دشمن روانه شوی و در ملاقات با ایشان مغلوب گردی برای مسلمانان شهرهای دور دست و سرحدها پناهی نمی ماند بعد از تو مرجعی نیست که به آنجا مراجعه نمایند،پس مرد جنگ دیده و دلیری به سوی ایشان بفرست پس اگر خداوند او را غالب نمود همان که میل دارد و اگر واقعه دیگریپیش آید تویار و پناه مسلمانان خواهی بود(همان۱۲۸)در ص ۱۲۰  می نویسد«روابط متقابل علی(ع) و خلفا ثلاثه و سره و روش آنها در جهت حفظ بیضه اسلام و وحدت اسلامی بود بطوریکه این روابط و سیره روش بویژه امام علی (ع) می تواند و باید برای پیروان آنها و همه مسلمین در طول تاریخ الگو و راهنمای عمل قرار گیرد.
در کتاب استراتژی وحدت ص۱۲۲ به نقل از استاد مطهری می نویسد « یکی از فرزندان ابولهب شعاری مبنی بر فضیلت و ذی حق بودن علی بر ذم مخالفانش سرود، علی او را از سرودن اینگونه اشعار که در واقع نوعی تحریک بود نهی کرد و فرمود:«برای ما سلامت اسلام و اینکه اسلام باقی بماند از هر چیز محبوبتر و با ارج تر است»در ص ۱۲۴ می نویسد« شیخ حر عاملی در کتاب وسائل اشیعه، کتاب الصلاه ص۵۲۴ می نویسد پیامبر خدا با خلفا وصلت نمود و علی(ع) پشت سرآنها نماز خواند» در ص ۱۲۶ می نویسد« نقش و تاثیر کلام علی (ع) در عمر به حدی بود که حتی عمر دستور داده بود که در حضور علی(ع) در مسجد هیچ کس حق رای و فتوی ندارد» همچنین آمده است «عبدالمتعال صع

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سوال امنیتی: