مسابقه پیامکی

مسابقه پیامکی نماز جمعه مورخ۱۳۹۶/۱۲/۲۵

سوال این هفته:

معادن سنگ زینتی در شهرستان میامی چه نوع سنگی را استخراج میکنند؟ 

چهار موردسنگ نمای ساختمانی نام ببرید؟

کانی یا سنگ مس در طبیعت به چه رنگ هایی یافت میشود؟

سه مورد از مصارف کروم را نام ببرید ؟

……………………………………………………..                                                                                                      ……………………………………………………………………

 

شما می توانید عدد گزینه مورد نظر را از طریق پیامک به شماره ۵۰۰۰۲۱۲۰۰۲۷۸۳۳   ارسال نمائید.

هر هفته به تعدادی از شرکت کنندگان که جواب صحیح را بدهند به قید قرعه جوایزی اهداء میگردد.

اسامی برندگان هفته قبل :

۱.خانم حسینی

۲. آقای امیر حسین خانجانی