مسابقه پیامکی

مسابقه پیامکی نماز جمعه مورخ۱۳۹۶/۰۳/۰۵

مسابقه پیامکی نماز جمعه مورخ۱۳۹۶/۰۳/۰۵

سوال این هفته:

*  خرمشهر در طی کدام عملیات و در چه سالی آزاد شد ؟

 

۱ –  سوم خرداد ۱۳۶۰ –  عملیات بیت المقدس

۲ – سوم خرداد ۱۳۶۱ – عملیات طریق القدس 

۳ – سوم خرداد ۱۳۶۱-    عملیات بیت المقدس 

۴ – سوم خرداد ۱۳۶۰ – عملیات طریق القدس

 

شما می توانید عدد گزینه مورد نظر را از طریق پیامک به شماره ۵۰۰۰۲۱۲۰۰۲۷۸۳۳   ارسال نمائید.

هر هفته به تعدادی از شرکت کنندگان که جواب صحیح را بدهند به قید قرعه جوایزی اهداء میگردد.