مسابقه پیامکی

مسابقه پیامکی نماز جمعه مورخ۱۳۹۶/۰۵/۰۶

مسابقه پیامکی نماز جمعه مورخ۱۳۹۶/۰۵/۰۶

سوال این هفته:

اقامه اولین نماز جمعه توسط چه کسی و در چه سالی برگزار شد ؟

 

 ۱ – حضرت امام خمینی(ره) _ تیرماه ۱۳۵۸

 ۲ – آیت الله طالقانی _مردادماه ۱۳۵۸

 ۳ – آیت الله گلپایگانی _مردادماه ۱۳۵۹

 ۴ – مقام معظم رهبری _تیرماه۱۳۵۹

 

شما می توانید عدد گزینه مورد نظر را از طریق پیامک به شماره ۵۰۰۰۲۱۲۰۰۲۷۸۳۳   ارسال نمائید.

هر هفته به تعدادی از شرکت کنندگان که جواب صحیح را بدهند به قید قرعه جوایزی اهداء میگردد.