مسابقه پیامکی

مسابقه پیامکی نماز جمعه مورخ۱۳۹۶/۰۱/۲۵

سوال این هفته:

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در چه سالی ، توسط چه کسی و با چه هدفی تأسیس گردید؟

 

۱- فروردین ۱۳۵۸،امام خمینی(ره)،تأمین مسکن محرومان بویژه روستائیان در چهارچوب سیاستها و برنامه های دولت .

۲–  فروردین ۱۳۵۷،آیت ا… خامنه ای ،تأمین مسکن محرومان بویژه روستائیان در چهارچوب سیاستها و برنامه های دولت .

۳ –  فروردین ۱۳۵۸،آیت ا… خامنه ای ،تأمین مسکن در شهرها .

 ۴ – فروردین ۱۳۵۷، امام خمینی (ره)، تأمین مسکن در شهرها.

 

شما می توانید عدد گزینه مورد نظر را از طریق پیامک به شماره ۵۰۰۰۲۱۲۰۰۲۷۸۳۳   ارسال نمائید.

هر هفته به تعدادی از شرکت کنندگان که جواب صحیح را بدهند به قید قرعه جوایزی اهداء میگردد.