مسابقه پیامکی

شهید این هفته: شهید جواد نوروزی

جواد نوروزی

نام : جواد نوروزی                                             فرزند : علی اصغر

متولد : ۱۳۴۹/۱۱/۲۰ در تهران                           تحصیلات : زیر دیپلم

تاهل : مجرد                                                      یگان: سپاه شاهرود تیپ ۱۲ قائم (عج)-گردان ولیعصر (عج

مدت حضور : ۴ ماه                                           مسئولیت : رزمنده

نوع عضویت : بسیج                                        نوع شغل : محصل

تاریخ شهادت : ۱۳۶۷/۰۱/۱۰                        محل شهادت : بیمارستان قائم (عج) مشهد

عملیات : پدافندی                                           محل دفن : گلزار شهدای میامی

 

نحوه شهادت

در منطقه ماووت عراق (کوجار)شیمیای ودر مشهد بشهادت میرسد