مسابقه پیامکی

مسابقه پیامکی

مسابقه پیامکی نماز جمعه مورخ۱۳۹۶/۱۲/۱۸

سوال این هفته:

بنیاد شهید و امور ایثار گران در چه روزی و در چه سالی تاسیس شد ؟

۱– ۲۳ اسفند ۵۷

۲– ۲۰ اسفند ۵۸

۲۲-۳ اسفند ۵۸

۲۵-۴اسفند ۵۷

شما می توانید عدد گزینه مورد نظر را از طریق پیامک به شماره ۵۰۰۰۲۱۲۰۰۲۷۸۳۳   ارسال نمائید.

هر هفته به تعدادی از شرکت کنندگان که جواب صحیح را بدهند به قید قرعه جوایزی اهداء میگردد.

اسامی برندگان هفته قبل :

۱.آقای علی نور محمدی

۲. آقای علیرضا کسکنی