مسابقه پیامکی

معرفی شهید این هفته:شهید علیرضا رهبری

سید علیرضا رهبری

نام : سید علیرضا رهبری                                                                 متولد : ۱۳۴۴/۰۶/۰۱ در میامی- حسین آباد کالپوش             

  فرزند : سید حسن                                                                        تحصیلات : زیر دیپلم

تاهل : متاهل                                                                                   یگان: ارتش جمهوری اسلامی ایران

مدت حضور :  –                                                                                مسئولیت : رزمنده

نوع عضویت : وظیفه                                                                      نوع شغل : کشاورز

تاریخ شهادت : ۱۳۶۳/۱۲/۰۶                                                           محل شهادت : پیرانشهر نزدیک جایگاه جاکو

عملیات : مقابله با تک دشمن(مهران)                                              محل دفن : حسین آباد کالپوش