مسابقه پیامکی

معرفی شهید این هفته:شهید عباس عرب عامری

نام : عباس عرب عامری                                                    فرزند : علی

متولد : ۱۳۴۳ در میامی – روستای ارمیان                      تحصیلات : زیر دیپلم

تاهل : مجرد                                                                       یگان: ارتش ل ۲۱حمزه-تیپ ۴-گروهان قرارگاه

مدت حضور : ۱۸ ماه                                                         مسئولیت : رزمنده

نوع عضویت : وظیفه                                                      نوع شغل : نقاش ساختمان

تاریخ شهادت : ۱۳۶۳/۱۲/۱۶                                         محل شهادت : جنوب -منطقه آبادان

عملیات : پدافندی                                                            محل دفن : گلزار شهدای ارمیان

نحوه شهادت : اصابت ترکش به سروصورت در بمباران هوایی