مسابقه پیامکی

مسابقه پیامکی

مسابقه پیامکی نماز جمعه مورخ۱۳۹۶/۱۲/۰۴

سوال این هفته:

 

وظیفه مالک در قبال ناظر برای شروع عملیات ساختمانی چیست ؟

 

۱. به صورت شفاهی به ناظر اعلام کند
۲. به صورت کتبی به ناظر اعلام کند

شما می توانید عدد گزینه مورد نظر را از طریق پیامک به شماره ۵۰۰۰۲۱۲۰۰۲۷۸۳۳   ارسال نمائید.

هر هفته به تعدادی از شرکت کنندگان که جواب صحیح را بدهند به قید قرعه جوایزی اهداء میگردد.

اسامی برندگان هفته قبل :

۱. خانم فاطمه رجبی

۲. آقای یوسف عجم