مسابقه پیامکی

مسابقه پیامکی نماز جمعه ۱۳۹۶/۰۹/۱۷

مسابقه پیامکی نماز جمعه مورخ۱۳۹۶/۰۹/۱۷

سوال این هفته:

کدام یک از شهدای زیر از شهدای دانشگاه هستند و در حضور کدام مقام امریکایی دست به اعتراض زدند ؟

 

 ۱ – شهید قندچی _ روزولت .

 ۲ – شهید بزرگ نیا _ نیکسون .

 ۳ – شهید شریعت رضوی _ نیکسون .

 ۴ – گزینه ۲ و ۳

 

شما می توانید عدد گزینه مورد نظر را از طریق پیامک به شماره ۵۰۰۰۲۱۲۰۰۲۷۸۳۳   ارسال نمائید.

هر هفته به تعدادی از شرکت کنندگان که جواب صحیح را بدهند به قید قرعه جوایزی اهداء میگردد.