مسابقه پیامکی

مسابقه پیامکی نماز جمعه مورخ۱۳۹۶/۰۶/۰۳

سوال این هفته:

عامل انفجار فاجعه هشتم شهریور ۱۳۶۰ چه کسی بود ؟

۱ – مسعود کشمیری

۲ – حسن کامران

 ۳ –  محسن سازگارا

 ۴ – خسرو تهرانی

شما می توانید عدد گزینه مورد نظر را از طریق پیامک به شماره ۵۰۰۰۲۱۲۰۰۲۷۸۳۳   ارسال نمائید.

هر هفته به تعدادی از شرکت کنندگان که جواب صحیح را بدهند به قید قرعه جوایزی اهداء میگردد.