مسابقه پیامکی

مسابقه پیامکی نماز جمعه مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۱۹

سوال این هفته:

این سخن از کیست؟

خدا را نمی شناسد مگر مردم هر زمانی امام زمان خود را بشناسد و از او اطاعت کند.

۱- امیرالمؤمنین (ع)

۲- امام حسین (ع)

۳- امام حسن عسگری (ع)

شما می توانید عدد گزینه مورد نظر را از طریق پیامک به شماره ۵۰۰۰۲۱۲۰۰۲۷۸۳۳   ارسال نمائید.

هر هفته به تعدادی از شرکت کنندگان که جواب صحیح را بدهند به قید قرعه جوایزی اهداء میگردد.