مسابقه پیامکی

مسابقه پیامکی نماز جمعه مورخ۱۳۹۶/۰۵/۱۳

سوال این هفته:

 

به فرموده امام رضا(ع):

هرکس اندوه و مشکلی را از مؤمنی برطرف نماید ، خداوند ……؟

۱ – خداوند گناهانش را می بخشد .

۲ – در روز قیامت اندوه از قلبش برطرف می کند .

 ۳ –  او را وارد بهشت می نماید .

 ۴ – در دنیا هیچ اندوهی او را فرا نمی گیرد .

 

شما می توانید عدد گزینه مورد نظر را از طریق پیامک به شماره ۵۰۰۰۲۱۲۰۰۲۷۸۳۳   ارسال نمائید.

هر هفته به تعدادی از شرکت کنندگان که جواب صحیح را بدهند به قید قرعه جوایزی اهداء میگردد.