مسابقه پیامکی

مسابقه پیامکی نماز جمعه مورخ۱۳۹۶/۱۱/۱۳

سوال این هفته:

 

مهمترین دستاوردهای انقلاب اسلامی کدامیک از موارد زیر می باشد ؟

۱_ امنیت

۲ _ استقلال

۳ _ اقتدار

۴ _ همه موارد

شما می توانید عدد گزینه مورد نظر را از طریق پیامک به شماره ۵۰۰۰۲۱۲۰۰۲۷۸۳۳   ارسال نمائید.

هر هفته به تعدادی از شرکت کنندگان که جواب صحیح را بدهند به قید قرعه جوایزی اهداء میگردد.

اسامی برندگان هفته قبل :

۱ _ خانم اعظم اصغری فرزند عابدین
۲ _ آقای مهدی ظاهری فرزند محمدعلی