مسابقه پیامکی

مسابقه پیامکی نماز جمعه مورخ ۹۴/۱۰/۱۸

سوال این هفته:

از دیدگاه امام صادق(ع)دو اصل که درباره حقوق دیگران موردتأکیدقرارگرفته است کدام است؟

۱-محبت کردن ونیکی کردن به دیگران

۲-محبت کردن وبی تفاوت نبودن دربرابر مشکلات انسانها

                   ۳- احترام گذاشتن و کمک کردن به دیگران 

شما می توانید عدد گزینه مورد نظر را از طریق پیامک به شماره ۵۰۰۰۲۱۲۰۰۲۷۸۳۳ ارسال نمائید.

هر هفته به ۲ نفر از شرکت کنندگان که جواب صحیح را بدهند به قید قرعه جوایزی اهداء میگردد.

اسامی برندگان هفته قبل:

۱-سید مهدی موسویان

۲-علیرضا کریمی