مسابقه پیامکی

هفته اول دی ۹۴

مسابقه پیامکی نماز جمعه

سوال این هفته:

از ویژگی های زندگی پاک وحیاط طیبه ……………. میباشد؟

۱-قناعت                                                                 ۲ –رزق حلال

۳-حسن خلق                                                            ۴- همه موارد

 

شما می توانید عدد گزینه مورد نظر را از طریق پیامک به شماره ۵۰۰۰۲۱۲۰۰۲۷۸۳۳ ارسال نمائید.

هر هفته به ۲ نفر از شرکت کنندگان که جواب صحیح را بدهند به قید قرعه جوایزی اهداء میگردد.

اسامی برندگان هفته قبل:

۱-رضا            اصغری

۲-محمدرضا اصغریان