مسابقه پیامکی

هفته اول دی ۹۴

مسابقه پیامکی نماز جمعه

سوال این هفته:

در مورد زندگی پاک وپاکیزه در کدام سوره وآیه قرآن به آن اشاره شده است؟

۱-ابراهیم- ۲۴          ۲ – آل عمران – ۲۱

۳- بقره -۵۲                      ۴- جمعه- ۱۰

شما می توانید عدد گزینه مورد نظر را از طریق پیامک به شماره ۵۰۰۰۲۱۲۰۰۲۷۸۳۳ ارسال نمائید.

هر هفته به ۲ نفر از شرکت کنندگان که جواب صحیح را بدهند به قید قرعه جوایزی اهداء میگردد.

 

اسامی برندگان هفته قبل:

۱-مرتضی اصغریان

۲-محمد اصغریان