اطلاعیه و بیانیه ها

فراخوان مقاله

احتراما به اطلاع می رساند همایش” نقش نماز جمعه در ایجاد همدلی و همزبانی ” در آینده نزدیک ان شآ الله برگزارخواهد شد و به کسانی که مقاله مناسبی با سرفصل ها و عناوین ذیل تهیه و ارسال نمایند جوایزی به رسم یادبود اهداء خواهد شد مهلت ارسال مقالات (۹۴/۵/۱۰) می باشد . مقالات تهیه شده به دفتر امام جمعه …

مشاهده