تحلیل ها و مقالات

پاسداری از حریم عقاید

سیره امام حسن عسکری (ع) اشاره بدون تردید یکی از مسؤولیت ها و وظایف مهم بزرگان و دانشمندان متعهد، حفاظت از سنگر عقاید و معارف اسلام از دستبرد تحریف و تغییر، و به تبع آن مبارزه و ستیز با راهزنان فکر و اندیشه اسلامی است، چرا که سکوت و تساهل در برابر آنها، علاوه بر این که موجب تزلزل اندیشه …

مشاهده

نقش نماز جمعه در ایجاد و حفظظ همدلی و همزبانی

بسمه تعالی « نقش نماز جمعه در ایجاد و حفظظ همدلی و همزبانی » انسان موجودی اجتماعی است و تکامل مادی و معنوی او نیز به همان بستگی دارد و برای رشد و حیات و پویایی و بالندگی جامعه انسانی انسانی اصل همبستگی و همگرایی یک نیاز ضروری است زیرا لذت زندگی ، توسعه و پیشرفت و نیل به غایت …

مشاهده

هفنه وحدت /مقاله

ربیع الاول چونان هر بهاری است که نسیم های پرطراوت و حیاتبخش وجود انسانها را مشعوف می کند و بشارتی از انفاس مسیحایی و قدسی است که نوید انسداد بنیان آلودگی ها،کینه ها،رذائل، تفرقه ها و خود برتر بینی ها وگشایش دریچه هدایت،آزادی، عزت ،الفت ، علم ، آگاهی ، مهربانی ، رحمت و وحدت می دهد. ظهور پیامبر رحمت …

مشاهده