خطبه ها ی نماز جمعه

نماز جمعه مورخه ۱۳۹۷/۰۷/۲۷

به گزارش روابط عمومی دفتر امام جمعه میامی نماز جمعه مورخه1397/07/27به امامت حجت الاسلام والمسلمین قربانعلی صفائی پور امام جمعه شهرستان میامی در مصلی نماز جمعه برگزار گردید.

مشاهده

نماز جمعه مورخه ۱۳۹۷/۰۷/۲۰

به گزارش روابط عمومی دفتر امام جمعه میامی نماز جمعه مورخه1397/07/20 به امامت حجت الاسلام والمسلمین قربانعلی صفائی پور امام جمعه شهرستان میامی در مصلی نماز جمعه برگزار گردید.

مشاهده

نماز جمعه مورخه ۱۳۹۷/۰۷/۱۳

به گزارش روابط عمومی دفتر امام جمعه میامی نماز جمعه مورخه1397/07/13به امامت حجت الاسلام والمسلمین قربانعلی صفائی پور امام جمعه شهرستان میامی در مصلی نماز جمعه برگزار گردید.

مشاهده

نماز جمعه مورخه ۱۳۹۷/۰۷/۰۶

به گزارش روابط عمومی دفتر امام جمعه میامی نماز جمعه مورخه1397/07/06به امامت حجت الاسلام والمسلمین قربانعلی صفائی پور امام جمعه شهرستان میامی در مصلی نماز جمعه برگزار گردید.

مشاهده

نماز جمعه مورخه ۱۳۹۷/۰۶/۳۰

به گزارش روابط عمومی دفتر امام جمعه میامی نماز جمعه مورخه1397/06/30به امامت حجت الاسلام والمسلمین قربانعلی صفائی پور امام جمعه شهرستان میامی در مصلی نماز جمعه برگزار گردید.

مشاهده

نماز جمعه مورخه ۱۳۹۷/۰۶/۲۶

به گزارش روابط عمومی دفتر امام جمعه میامی نماز جمعه مورخه1397/06/025به امامت حجت الاسلام والمسلمین قربانعلی صفائی پور امام جمعه شهرستان میامی در مصلی نماز جمعه برگزار گردید.

مشاهده

نماز جمعه مورخه ۱۳۹۷/۰۶/۱۶

به گزارش روابط عمومی دفتر امام جمعه میامی نماز جمعه مورخه1397/06/16به امامت حجت الاسلام والمسلمین قربانعلی صفائی پور امام جمعه شهرستان میامی در مصلی نماز جمعه برگزار گردید.

مشاهده

نماز جمعه مورخه ۱۳۹۷/۰۶/۰۹

به گزارش روابط عمومی دفتر امام جمعه میامی نماز جمعه مورخه1397/06/09به امامت حجت الاسلام والمسلمین قربانعلی صفائی پور امام جمعه شهرستان میامی در مصلی نماز جمعه برگزار گردید.

مشاهده

نماز جمعه مورخه ۱۳۹۷/۰۶/۰۲

به گزارش روابط عمومی دفتر امام جمعه میامی نماز جمعه مورخه1397/06/02به امامت حجت الاسلام والمسلمین مجید بخشی امام جمعه موقت شهرستان میامی در مصلی نماز جمعه برگزار گردید.

مشاهده

نماز جمعه مورخه ۱۳۹۷/۰۵/۲۶

به گزارش روابط عمومی دفتر امام جمعه میامی نماز جمعه مورخه1397/05/26به امامت حجت الاسلام والمسلمین مجید بخشی امام جمعه موقت شهرستان میامی در مصلی نماز جمعه برگزار گردید.

مشاهده