خطبه ها ی نماز جمعه

نماز جمعه مورخ ۱۳۹۸/۱/۹

نماز جمعه مورخه1398/01/09به امامت حجت الاسلام والمسلمین قربانعلی صفائی پور امام جمعه شهرستان میامی در مصلی نماز جمعه برگزار شد.

مشاهده

نماز جمعه مورخه ۱۳۹۸/۰۱/۰۲

به گزارش روابط عمومی دفتر امام جمعه شهر میامی: نماز جمعه مورخه1398/01/02به امامت حجت الاسلام والمسلمین قربانعلی صفائی پور امام جمعه شهرستان میامی در مصلی نماز جمعه برگزار گردید.

مشاهده

نماز جمعه مورخه ۱۳۹۷/۱۲/۲۴

به گزارش روابط عمومی دفتر امام جمعه شهر میامی: نماز جمعه مورخه1397/12/24به امامت حجت الاسلام والمسلمین قربانعلی صفائی پور امام جمعه شهرستان میامی در مصلی نماز جمعه برگزار گردید.

مشاهده

نماز جمعه مورخه ۱۳۹۷/۱۲/۱۷

به گزارش روابط عمومی دفتر امام جمعه شهر میامی: نماز جمعه مورخه1397/12/17به امامت حجت الاسلام والمسلمین قربانعلی صفائی پور امام جمعه شهرستان میامی در مصلی نماز جمعه برگزار گردید.

مشاهده

نماز جمعه مورخه ۱۳۹۷/۱۲/۱۰

به گزارش روابط عمومی دفتر امام جمعه شهر میامی: نماز جمعه مورخه1397/12/10 به امامت حجت الاسلام والمسلمین قربانعلی صفائی پور امام جمعه شهرستان میامی در مصلی نماز جمعه برگزار گردید.

مشاهده

نماز جمعه مورخه ۱۳۹۷/۱۱/۱۹

به گزارش روابط عمومی دفتر امام جمعه میامی نماز جمعه مورخه۱۳۹۷/۱۱/19 به امامت حجت الاسلام والمسلمین قربانعلی صفائی پور امام جمعه شهرستان میامی در مصلی نماز جمعه برگزار گردید.

مشاهده