خطبه ها ی نماز جمعه

نماز جمعه مورخه ۱۳۹۷/۱۱/۱۹

به گزارش روابط عمومی دفتر امام جمعه میامی نماز جمعه مورخه۱۳۹۷/۱۱/19 به امامت حجت الاسلام والمسلمین قربانعلی صفائی پور امام جمعه شهرستان میامی در مصلی نماز جمعه برگزار گردید.

مشاهده

نماز جمعه مورخه ۱۳۹۷/۱۱/۱۲

به گزارش روابط عمومی دفتر امام جمعه میامی نماز جمعه مورخه۱۳۹۷/۱۱/۱۲ به امامت حجت الاسلام والمسلمین قربانعلی صفائی پور امام جمعه شهرستان میامی در مصلی نماز جمعه برگزار گردید. نماز جمعه مورخه۱۳۹۷/۱۱/۱۲ به امامت حجت الاسلام والمسلمین قربانعلی صفائی پور   قاری :آقای اسماعیل اسدیان موذن :آقای ایمان نوری   قرائت صحیفه سجادیه:آقای امیر حسین حقی     مجری: آقای …

مشاهده

نماز جمعه مورخه ۱۳۹۷/۱۱/۰۵

به گزارش روابط عمومی دفتر امام جمعه میامی نماز جمعه مورخه1397/11/05 به امامت حجت الاسلام والمسلمین قربانعلی صفائی پور امام جمعه شهرستان میامی در مصلی نماز جمعه برگزار گردید.

مشاهده

نماز جمعه مورخه ۱۳۹۷/۱۰/۲۸

به گزارش روابط عمومی دفتر امام جمعه میامی نماز جمعه مورخه ۱۳۹۷/۱۰/۲۸به امامت حجت الاسلام والمسلمین قربانعلی صفائی پور امام جمعه شهرستان میامی در مصلی نماز جمعه برگزار گردید. نماز جمعه مورخه۱۳۹۷/۱۰/۲۸ به امامت حجت الاسلام والمسلمین قربانعلی صفائی پور قاری : آقای عباس صائمی موذن : آقای رضا امین پور قرائت صحیفه سجادیه توسط : آقای ابوالفضل فدایی مجری: …

مشاهده

نماز جمعه مورخه ۱۳۹۷/۱۰/۱۴

به گزارش روابط عمومی دفتر امام جمعه میامی نماز جمعه مورخه1397/10/14 به امامت حجت الاسلام والمسلمین قربانعلی صفائی پور امام جمعه شهرستان میامی در مصلی نماز جمعه برگزار گردید.

مشاهده

نماز جمعه مورخه ۱۳۹۷/۱۰/۰۷

به گزارش روابط عمومی دفتر امام جمعه میامی نماز جمعه مورخه1397/10/07 به امامت حجت الاسلام والمسلمین قربانعلی صفائی پور امام جمعه شهرستان میامی در مصلی نماز جمعه برگزار گردید.

مشاهده

نماز جمعه مورخه ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

به گزارش روابط عمومی دفتر امام جمعه میامی نماز جمعه مورخه1397/09/30 به امامت حجت الاسلام والمسلمین قربانعلی صفائی پور امام جمعه شهرستان میامی در مصلی نماز جمعه برگزار گردید.

مشاهده

نماز جمعه مورخه ۱۳۹۷/۰۹/۰۲

به گزارش روابط عمومی دفتر امام جمعه میامی نماز جمعه مورخه1397/09/02 به امامت حجت الاسلام والمسلمین قربانعلی صفائی پور امام جمعه شهرستان میامی در مصلی نماز جمعه برگزار گردید.

مشاهده

نماز جمعه مورخه ۱۳۹۷/۰۸/۲۵

به گزارش روابط عمومی دفتر امام جمعه میامی نماز جمعه مورخه1397/08/25 به امامت حجت الاسلام والمسلمین قربانعلی صفائی پور امام جمعه شهرستان میامی در مصلی نماز جمعه برگزار گردید.

مشاهده