خطبه ها ی نماز جمعه

نماز جمعه مورخه ۱۳۹۵/۱۰/۱۰

به گزارش روابط عمومی دفتر امام جمعه میامی نماز جمعه مورخه1395/10/10به امامت حجت الاسلام والمسلمین قربانعلی صفائی پور امام جمعه شهرستان میامی در مصلی نماز جمعه برگزار گردید.

مشاهده

نماز جمعه مورخه ۱۳۹۵/۱۰/۰۳

به گزارش روابط عمومی دفتر امام جمعه میامی نماز جمعه مورخه1395/10/03به امامت حجت الاسلام والمسلمین دکترسیدحسین موسوی امام جمعه موقت شهرستان میامی در مصلی نماز جمعه برگزار گردید.

مشاهده

نماز جمعه مورخه ۱۳۹۵/۰۹/۲۶

به گزارش روابط عمومی دفتر امام جمعه میامی نماز جمعه مورخه1395/09/26به امامت حجت الاسلام والمسلمین قربانعلی صفائی پور امام جمعه شهرستان میامی در مصلی نماز جمعه برگزار گردید.

مشاهده

نماز جمعه مورخه ۱۳۹۵/۰۹/۱۹

به گزارش روابط عمومی دفتر امام جمعه میامی نماز جمعه مورخه1395/09/19به امامت حجت الاسلام والمسلمین قربانعلی صفائی پور امام جمعه شهرستان میامی در مصلی نماز جمعه برگزار گردید.

مشاهده

نماز جمعه مورخه ۱۳۹۵/۰۹/۱۲

به گزارش روابط عمومی دفتر امام جمعه میامی نماز جمعه مورخه1395/09/12به امامت حجت الاسلام والمسلمین علی اکبر سایری امام جمعه موقت شهرستان میامی در مصلی نماز جمعه برگزار گردید.

مشاهده

نماز جمعه مورخه ۱۳۹۵/۰۹/۰۵

به گزارش روابط عمومی دفتر امام جمعه میامی نماز جمعه مورخه1395/09/05به امامت حجت الاسلام والمسلمین قربانعلی صفائی پور امام جمعه شهرستان میامی در مصلی نماز جمعه برگزار گردید.

مشاهده

نماز جمعه مورخه ۱۳۹۵/۰۸/۲۸

به گزارش روابط عمومی دفتر امام جمعه میامی نماز جمعه مورخه1395/08/28به امامت حجت الاسلام والمسلمین قربانعلی صفائی پور امام جمعه شهرستان میامی در مصلی نماز جمعه برگزار گردید.

مشاهده

نماز جمعه مورخه ۱۳۹۵/۰۸/۲۱

به گزارش روابط عمومی دفتر امام جمعه میامی نماز جمعه مورخه1395/08/21به امامت حجت الاسلام والمسلمین قربانعلی صفائی پور امام جمعه شهرستان میامی در مصلی نماز جمعه برگزار گردید.

مشاهده

نماز جمعه مورخه ۱۳۹۵/۰۸/۱۴

به گزارش روابط عمومی دفتر امام جمعه میامی نماز جمعه مورخه1395/08/14به امامت حجت الاسلام والمسلمین علی اکبر سایری امام جمعه موقت شهرستان میامی در مصلی نماز جمعه برگزار گردید.

مشاهده

نماز جمعه مورخه ۱۳۹۵/۰۸/۰۷

به گزارش روابط عمومی دفتر امام جمعه میامی نماز جمعه مورخه1395/08/07به امامت حجت الاسلام والمسلمین قربانعلی صفائی پور امام جمعه شهرستان میامی در مصلی نماز جمعه برگزار گردید.

مشاهده