خطبه ها ی نماز جمعه

نماز جمعه مورخه ۱۳۹۵/۰۸/۰۷

به گزارش روابط عمومی دفتر امام جمعه میامی نماز جمعه مورخه1395/08/07به امامت حجت الاسلام والمسلمین قربانعلی صفائی پور امام جمعه شهرستان میامی در مصلی نماز جمعه برگزار گردید.

مشاهده

نماز جمعه مورخه ۱۳۹۵/۰۷/۳۰

به گزارش روابط عمومی دفتر امام جمعه میامی نماز جمعه مورخه1395/07/30به امامت حجت الاسلام والمسلمین قربانعلی صفائی پور امام جمعه شهرستان میامی در مصلی نماز جمعه برگزار گردید.

مشاهده

نماز جمعه مورخه ۱۳۹۵/۰۷/۲۳

به گزارش روابط عمومی دفتر امام جمعه میامی نماز جمعه مورخه1395/07/23به امامت حجت الاسلام والمسلمین قربانعلی صفائی پور امام جمعه شهرستان میامی در مصلی نماز جمعه برگزار گردید.

مشاهده

نماز جمعه مورخه ۱۳۹۵/۰۷/۱۶

به گزارش روابط عمومی دفتر امام جمعه میامی نماز جمعه مورخه1395/07/16به امامت حجت الاسلام والمسلمین قربانعلی صفائی پور امام جمعه شهرستان میامی در مصلی نماز جمعه برگزار گردید.

مشاهده

نماز جمعه مورخه ۱۳۹۵/۰۷/۰۹

به گزارش روابط عمومی دفتر امام جمعه میامی نماز جمعه مورخه1395/07/09به امامت حجت الاسلام والمسلمین قربانعلی صفائی پور امام جمعه شهرستان میامی در مصلی نماز جمعه برگزار گردید.

مشاهده

نماز جمعه مورخه ۱۳۹۵/۰۷/۰۲

به گزارش روابط عمومی دفتر امام جمعه میامی نماز جمعه مورخه1395/07/02به امامت حجت الاسلام والمسلمین دکترسیدحسین موسوی امام جمعه موقت شهرستان میامی در مصلی نماز جمعه برگزار گردید.

مشاهده

نماز جمعه مورخه ۱۳۹۵/۰۶/۲۶

به گزارش روابط عمومی دفتر امام جمعه میامی نماز جمعه مورخه1395/06/26به امامت حجت الاسلام والمسلمین قربانعلی صفائی پور امام جمعه شهرستان میامی در مصلی نماز جمعه برگزار گردید.

مشاهده

نماز جمعه مورخه ۱۳۹۵/۰۶/۱۹

به گزارش روابط عمومی دفتر امام جمعه میامی نماز جمعه مورخه1395/06/19به امامت حجت الاسلام والمسلمین قربانعلی صفائی پور امام جمعه شهرستان میامی در مصلی نماز جمعه برگزار گردید.

مشاهده

نماز جمعه مورخه ۱۳۹۵/۰۶/۱۲

به گزارش روابط عمومی دفتر امام جمعه میامی نماز جمعه مورخه1395/06/12به امامت حجت الاسلام والمسلمین قربانعلی صفائی پور امام جمعه شهرستان میامی در مصلی نماز جمعه برگزار گردید.

مشاهده

نماز جمعه مورخه ۱۳۹۵/۰۶/۰۵

به گزارش روابط عمومی دفتر امام جمعه میامی نماز جمعه مورخه1395/06/05به امامت حجت الاسلام والمسلمین قربانعلی صفائی پور امام جمعه شهرستان میامی در مصلی نماز جمعه برگزار گردید.

مشاهده