خطبه ها ی نماز جمعه

نماز جمعه مورخه ۱۳۹۶/۰۲/۲۹

به گزارش روابط عمومی دفتر امام جمعه میامی نماز جمعه مورخه1396/02/29به امامت حجت الاسلام والمسلمین قربانعلی صفائی پور امام جمعه شهرستان میامی در مصلی نماز جمعه برگزار گردید.

مشاهده

نماز جمعه مورخه ۱۳۹۶/۰۲/۲۲

به گزارش روابط عمومی دفتر امام جمعه میامی نماز جمعه مورخه1396/02/22به امامت حجت الاسلام والمسلمین قربانعلی صفائی پور امام جمعه شهرستان میامی در مصلی نماز جمعه برگزار گردید.

مشاهده

نماز جمعه مورخه ۱۳۹۶/۰۲/۱۵

به گزارش روابط عمومی دفتر امام جمعه میامی نماز جمعه مورخه1396/02/15به امامت حجت الاسلام والمسلمین قربانعلی صفائی پور امام جمعه شهرستان میامی در مصلی نماز جمعه برگزار گردید.

مشاهده

نماز جمعه مورخه ۱۳۹۶/۰۲/۰۸

به گزارش روابط عمومی دفتر امام جمعه میامی نماز جمعه مورخه1396/02/08به امامت حجت الاسلام والمسلمین علی اکبر سایری امام جمعه موقت شهرستان میامی در مصلی نماز جمعه برگزار گردید.

مشاهده

نماز جمعه مورخه ۱۳۹۶/۰۲/۰۱

به گزارش روابط عمومی دفتر امام جمعه میامی نماز جمعه مورخه1396/02/01به امامت حجت الاسلام والمسلمین قربانعلی صفائی پور امام جمعه شهرستان میامی در مصلی نماز جمعه برگزار گردید.

مشاهده

نماز جمعه مورخه ۱۳۹۶/۰۱/۲۵

به گزارش روابط عمومی دفتر امام جمعه میامی نماز جمعه مورخه1396/01/25به امامت حجت الاسلام والمسلمین قربانعلی صفائی پور امام جمعه شهرستان میامی در مصلی نماز جمعه برگزار گردید.

مشاهده

نماز جمعه مورخه ۱۳۹۶/۰۱/۱۸

به گزارش روابط عمومی دفتر امام جمعه میامی نماز جمعه مورخه1396/01/18به امامت حجت الاسلام والمسلمین قربانعلی صفائی پور امام جمعه شهرستان میامی در مصلی نماز جمعه برگزار گردید.

مشاهده

نماز جمعه مورخه ۱۳۹۶/۰۱/۱۱

به گزارش روابط عمومی دفتر امام جمعه میامی نماز جمعه مورخه1396/01/11به امامت حجت الاسلام والمسلمین قربانعلی صفائی پور امام جمعه شهرستان میامی در مصلی نماز جمعه برگزار گردید.

مشاهده

نماز جمعه مورخه ۱۳۹۶/۰۱/۰۴

به گزارش روابط عمومی دفتر امام جمعه میامی نماز جمعه مورخه1396/01/04به امامت حجت الاسلام والمسلمین علی اکبر سایری امام جمعه موقت شهرستان میامی در مصلی نماز جمعه برگزار گردید.

مشاهده

نماز جمعه مورخه ۱۳۹۵/۱۲/۲۷

به گزارش روابط عمومی دفتر امام جمعه میامی نماز جمعه مورخه1395/12/27به امامت حجت الاسلام والمسلمین قربانعلی صفائی پور امام جمعه شهرستان میامی در مصلی نماز جمعه برگزار گردید.

مشاهده