خطبه ها ی نماز جمعه

نماز جمعه مورخه ۱۳۹۵/۰۲/۱۷

به گزارش روابط عمومی دفتر امام جمعه میامی نماز جمعه مورخه1395/02/17به امامت حجت الاسلام والمسلمین عین الله نوری امام جمعه موقت شهرستان میامی در مصلی نماز جمعه برگزار گردید.

مشاهده

نماز جمعه مورخه ۱۳۹۵/۰۲/۱۰

به گزارش روابط عمومی دفتر امام جمعه میامی نماز جمعه مورخه1395/02/10به امامت حجت الاسلام والمسلمین قربانعلی صفائی پور امام جمعه شهرستان میامی در مصلی نماز جمعه برگزار گردید.

مشاهده

نماز جمعه مورخه ۱۳۹۵/۰۲/۰۳

به گزارش روابط عمومی دفتر امام جمعه میامی نماز جمعه مورخه1395/02/03به امامت حجت الاسلام والمسلمین قربانعلی صفائی پور امام جمعه شهرستان میامی در مصلی نماز جمعه برگزار گردید.

مشاهده

نماز جمعه مورخه ۱۳۹۵/۰۱/۲۷

به گزارش روابط عمومی دفتر امام جمعه میامی نماز جمعه مورخه1395/01/27به امامت حجت الاسلام والمسلمین قربانعلی صفائی پور امام جمعه شهرستان میامی در مصلی نماز جمعه برگزار گردید.

مشاهده

نماز جمعه مورخه۱۳۹۵/۰۱/۲۰

به گزارش روابط عمومی دفتر امام جمعه میامی نماز جمعه مورخه1395/01/20به امامت حجت الاسلام والمسلمین قربانعلی صفائی پور امام جمعه شهرستان میامی در مصلی نماز جمعه برگزار گردید.

مشاهده

نماز جمعه مورخه ۱۳۹۵/۰۱/۱۳

به گزارش روابط عمومی دفتر امام جمعه میامی نماز جمعه مورخه1395/01/13به امامت حجت الاسلام والمسلمین علی اکبر سایری امام جمعه موقت شهرستان میامی در مصلی نماز جمعه برگزار گردید.

مشاهده

نماز جمعه مورخه ۱۳۹۵/۰۱/۰۶

به گزارش روابط عمومی دفتر امام جمعه میامی نماز جمعه مورخه1394/01/06به امامت حجت الاسلام والمسلمین قربانعلی صفائی پور امام جمعه شهرستان میامی در مصلی نماز جمعه برگزار گردید.

مشاهده

نماز جمعه مورخه ۱۳۹۴/۱۲/۲۸

به گزارش روابط عمومی دفتر امام جمعه میامی نماز جمعه مورخه 1394/12/28به امامت حجت الاسلام والمسلمین قربانعلی صفائی پور امام جمعه شهرستان میامی در مصلی نماز جمعه برگزار گردید.

مشاهده

نماز جمعه مورخه ۱۳۹۴/۱۲/۲۱

به گزارش روابط عمومی دفتر امام جمعه میامی نماز جمعه مورخه 1394/12/21به امامت حجت الاسلام والمسلمین قربانعلی صفائی پور امام جمعه شهرستان میامی در مصلی نماز جمعه برگزار گردید.

مشاهده

نماز جمعه مورخه ۱۳۹۴/۱۲/۱۴

به گزارش روابط عمومی دفتر امام جمعه میامی نماز جمعه مورخه1394/12/14به امامت حجت الاسلام والمسلمین حسن مومنی امام جمعه موقت شهرستان میامی در مصلی نماز جمعه برگزار گردید.

مشاهده