خطبه ها ی نماز جمعه

نماز جمعه مورخه ۱۳۹۴/۱۱/۳۰

به گزارش روابط عمومی دفتر امام جمعه میامی نماز جمعه مورخه 1394/11/30به امامت حجت الاسلام والمسلمین قربانعلی صفائی پور امام جمعه شهرستان میامی در مصلی نماز جمعه برگزار گردید.

مشاهده

نماز جمعه مورخه ۱۳۹۴/۱۱/۲۳

به گزارش روابط عمومی دفتر امام جمعه میامی نماز جمعه مورخه 94/11/23 به امامت حجت الاسلام والمسلمین مهدی قاسمی امام جمعه موقت شهرستان میامی در مصلی نماز جمعه میامی برگزار گردید.

مشاهده

نماز جمعه مورخه ۱۳۹۴/۱۱/۱۶

به گزارش روابط عمومی دفتر امام جمعه میامی نماز جمعه مورخه 1394/11/16به امامت حجت الاسلام والمسلمین قربانعلی صفائی پور امام جمعه شهرستان میامی در مصلی نماز جمعه برگزار گردید.

مشاهده

نماز جمعه مورخه ۹/۱۱/۱۳۹۴

به گزارش روابط عمومی دفتر امام جمعه میامی نماز جمعه مورخه 9/11/1394 به امامت حجت الاسلام والمسلمین قربانعلی صفائی پور امام جمعه شهرستان میامی در مصلی نماز جمعه برگزار گردید.

مشاهده

نماز جمعه مورخه ۹۴/۱۱/۰۲

به گزارش روابط عمومی دفتر امام جمعه میامی نماز جمعه مورخه 2/11/1394 به امامت حجت الاسلام والمسلمین قربانعلی صفائی پور امام جمعه شهرستان میامی در مصلی نماز جمعه برگزار گردید.

مشاهده

نماز جمعه مورخه ۹۴/۱۰/۲۵

به گزارش روابط عمومی دفتر امام جمعه میامی نماز جمعه مورخه 94/10/25 به امامت حجت الاسلام والمسلمین قربانعلی صفائی پور امام جمعه شهرستان میامی در مصلی نماز جمعه برگزار گردید.

مشاهده

نماز جمعه مورخه ۹۴/۱۰/۱۸

به گزارش روابط عمومی دفتر امام جمعه میامی نماز جمعه مورخه 94/10/18به امامت حجت الاسلام والمسلمین قربانعلی صفائی پور در محل مصلی نماز جمعه میامی برگزار گردید.

مشاهده

نماز جمعه مورخه ۹۴/۱۰/۱۱

به گزارش روابط عمومی دفتر امام جمعه میامی نماز جمعه مورخه 94/10/11 به امامت حجت الاسلام والمسلمین قربانعلی صفائی پور در محل مصلی نماز جمعه میامی برگزار گردید.

مشاهده

نماز جمعه مورخ ۹۴/۱۰/۰۴

به گزارش روابط عمومی دفتر امام جمعه میامی نماز جمعه مورخ 94/10/04 به امامت حجت الاسلام والمسلمین قربانعلی صفائی پور در محل مصلی نماز جمعه میامی برگزار گردید.

مشاهده

نماز جمعه مورخه ۹۴/۰۹/۲۷

به گزارش روابط عمومی دفتر امام جمعه میامی نماز جمعه مورخه 94/09/27 به امامت حجت الاسلام والمسلمین قربانعلی صفائی پور امام جمعه میامی در مصلی نماز جمعه شهرستان میامی برگزار گردید.

مشاهده