خطبه ها ی نماز جمعه

نماز جمعه مورخه ۱۳۹۵/۰۴/۲۵

به گزارش روابط عمومی دفتر امام جمعه میامی نماز جمعه مورخه1395/04/25به امامت حجت الاسلام والمسلمین سید حسین موسوی امام جمعه موقت شهرستان میامی در مصلی نماز جمعه برگزار گردید.

مشاهده

نماز جمعه مورخه ۱۳۹۵/۰۴/۱۸

به گزارش روابط عمومی دفتر امام جمعه میامی نماز جمعه مورخه1395/04/18به امامت حجت الاسلام والمسلمین قربانعلی صفائی پور امام جمعه شهرستان میامی در مصلی نماز جمعه برگزار گردید.

مشاهده

نماز جمعه مورخه ۱۳۹۵/۰۴/۱۱

به گزارش روابط عمومی دفتر امام جمعه میامی نماز جمعه مورخه1395/04/11به امامت حجت الاسلام والمسلمین قربانعلی صفائی پور امام جمعه شهرستان میامی در مصلی نماز جمعه برگزار گردید.

مشاهده

نمازجمعه مورخه ۱۳۹۵/۰۴/۰۴

به گزارش روابط عمومی دفتر امام جمعه میامی نماز جمعه مورخه1395/04/04به امامت حجت الاسلام والمسلمین قربانعلی صفائی پور امام جمعه شهرستان میامی در مصلی نماز جمعه برگزار گردید.

مشاهده

نماز جمعه مورخه ۱۳۹۵/۰۳/۲۸

به گزارش روابط عمومی دفتر امام جمعه میامی نماز جمعه مورخه1395/03/28به امامت حجت الاسلام والمسلمین قربانعلی صفائی پور امام جمعه شهرستان میامی در مصلی نماز جمعه برگزار گردید.

مشاهده

نماز جمعه مورخه ۱۳۹۵/۰۳/۲۱

به گزارش روابط عمومی دفتر امام جمعه میامی نماز جمعه مورخه1395/03/21به امامت حجت الاسلام والمسلمین قربانعلی صفائی پور امام جمعه شهرستان میامی در مصلی نماز جمعه برگزار گردید.

مشاهده

نماز جمعه مورخه ۱۳۹۵/۰۳/۱۴

به گزارش روابط عمومی دفتر امام جمعه میامی نماز جمعه مورخه1395/03/14به امامت حجت الاسلام والمسلمین قربانعلی صفائی پور امام جمعه شهرستان میامی در مصلی نماز جمعه برگزار گردید.

مشاهده

نماز جمعه مورخه ۱۳۹۵/۰۳/۰۷

به گزارش روابط عمومی دفتر امام جمعه میامی نماز جمعه مورخه1395/03/07به امامت حجت الاسلام والمسلمین قربانعلی صفائی پور امام جمعه شهرستان میامی در مصلی نماز جمعه برگزار گردید.

مشاهده

نماز جمعه مورخه۱۳۹۵/۰۲/۳۱

به گزارش روابط عمومی دفتر امام جمعه میامی نماز جمعه مورخه1395/02/31به امامت حجت الاسلام والمسلمین قربانعلی صفائی پور امام جمعه شهرستان میامی در مصلی نماز جمعه برگزار گردید.

مشاهده

نماز جمعه مورخه۱۳۹۵/۰۲/۲۴

به گزارش روابط عمومی دفتر امام جمعه میامی نماز جمعه مورخه1395/02/24به امامت حجت الاسلام والمسلمین قربانعلی صفائی پور امام جمعه شهرستان میامی در مصلی نماز جمعه برگزار گردید.

مشاهده