خطبه ها ی نماز جمعه

نماز جمعه مورخ ۹۴/۰۸/۲۲

به گزارش روابط عمومی دفتر امام جمعه میامی نماز جمعه مورخ 94/08/22 به امامت حجةالاسلام والمسلمین قربانعلی صفائی پور امام جمعه میامی در مصلی نماز جمعه شهرستان میامی برگزار گردید.

مشاهده

نماز جمعه مورخ ۹۴/۰۸/۱۵

به گزارش روابط عمومی دفتر امام جمعه میامی نماز جمعه مورخ 94/08/15 به امامت حجة الاسلام والمسلمین قربانعلی صفائی پور امام جمعه شهرستان میامی در مصلی نماز جمعه برگزار گردید.

مشاهده

نماز جمعه مورخ ۹۴/۰۸/۰۸

به گزارش روابط عمومی دفتر امام جمعه میامی نماز جمعه مورخ 94/08/08به امامت حجت الاسلام والمسلمین صفائی پور امام جمعه شهرستان میامی در حسینیه میامی برگزار گردید.

مشاهده

نماز جمعه مورخ ۹۴/۰۸/۰۱

به گزارش روابط عمومی دفتر امام جمعه میامی نماز جمعه مورخ 94/08/01 به امامت حجة الاسلام والمسلمین قربانعلی صفائی پورامام جمعه میامی در حسینیه میامی برگزار گردید.

مشاهده

نماز جمعه مورخ ۹۴/۰۷/۲۴

نماز جمعه مورخ به 94/07/24 به امامت حجة الاسلام والمسلمین قربانعلی صفائی پور امام جمعه میامی در مصلی نماز جمعه برگزار گردید.

مشاهده

نماز جمعه مورخ ۹۴/۰۷/۱۷

به گزارش روابط عمومی دفتر امام جمعه میامی نماز جمعه این هفته به امامت حجت الاسلام والمسلمین قربانعلی صفائی پور امام جمعه میامی در مصلی نماز جمعه برگزار گردید.

مشاهده

نماز جمعه مورخ ۹۴/۰۷/۱۰

به گزارش روابط عمومی دفتر امام جمعه میامی نماز جمعه مورخه 94/07/10به امام حجت الاسلام والمسلمین سید حسین موسوی امام جمعه موقت شهرستان میامی در مصلی نماز جمعه برگزار گردید.

مشاهده

نمازجمعه مورخ ۹۴/۰۶/۲۰

به گزارش روابط عمومی دفتر امام جمعه میامی نمازجمعه مورخ 94/06/20به امامت حجت الاسلام والمسلمين قربانعلي صفائي پورامام جمعه میامی در مصلی نماز جمعه برگزار گردید.

مشاهده