خطبه ها ی نماز جمعه

نماز جمعه مورخه ۱۳۹۵/۰۳/۱۴

به گزارش روابط عمومی دفتر امام جمعه میامی نماز جمعه مورخه1395/03/14به امامت حجت الاسلام والمسلمین قربانعلی صفائی پور امام جمعه شهرستان میامی در مصلی نماز جمعه برگزار گردید.

مشاهده

نماز جمعه مورخه ۱۳۹۵/۰۳/۰۷

به گزارش روابط عمومی دفتر امام جمعه میامی نماز جمعه مورخه1395/03/07به امامت حجت الاسلام والمسلمین قربانعلی صفائی پور امام جمعه شهرستان میامی در مصلی نماز جمعه برگزار گردید.

مشاهده

نماز جمعه مورخه۱۳۹۵/۰۲/۳۱

به گزارش روابط عمومی دفتر امام جمعه میامی نماز جمعه مورخه1395/02/31به امامت حجت الاسلام والمسلمین قربانعلی صفائی پور امام جمعه شهرستان میامی در مصلی نماز جمعه برگزار گردید.

مشاهده

نماز جمعه مورخه۱۳۹۵/۰۲/۲۴

به گزارش روابط عمومی دفتر امام جمعه میامی نماز جمعه مورخه1395/02/24به امامت حجت الاسلام والمسلمین قربانعلی صفائی پور امام جمعه شهرستان میامی در مصلی نماز جمعه برگزار گردید.

مشاهده

نماز جمعه مورخه ۱۳۹۵/۰۲/۱۷

به گزارش روابط عمومی دفتر امام جمعه میامی نماز جمعه مورخه1395/02/17به امامت حجت الاسلام والمسلمین عین الله نوری امام جمعه موقت شهرستان میامی در مصلی نماز جمعه برگزار گردید.

مشاهده

نماز جمعه مورخه ۱۳۹۵/۰۲/۱۰

به گزارش روابط عمومی دفتر امام جمعه میامی نماز جمعه مورخه1395/02/10به امامت حجت الاسلام والمسلمین قربانعلی صفائی پور امام جمعه شهرستان میامی در مصلی نماز جمعه برگزار گردید.

مشاهده

نماز جمعه مورخه ۱۳۹۵/۰۲/۰۳

به گزارش روابط عمومی دفتر امام جمعه میامی نماز جمعه مورخه1395/02/03به امامت حجت الاسلام والمسلمین قربانعلی صفائی پور امام جمعه شهرستان میامی در مصلی نماز جمعه برگزار گردید.

مشاهده

نماز جمعه مورخه ۱۳۹۵/۰۱/۲۷

به گزارش روابط عمومی دفتر امام جمعه میامی نماز جمعه مورخه1395/01/27به امامت حجت الاسلام والمسلمین قربانعلی صفائی پور امام جمعه شهرستان میامی در مصلی نماز جمعه برگزار گردید.

مشاهده

نماز جمعه مورخه۱۳۹۵/۰۱/۲۰

به گزارش روابط عمومی دفتر امام جمعه میامی نماز جمعه مورخه1395/01/20به امامت حجت الاسلام والمسلمین قربانعلی صفائی پور امام جمعه شهرستان میامی در مصلی نماز جمعه برگزار گردید.

مشاهده

نماز جمعه مورخه ۱۳۹۵/۰۱/۱۳

به گزارش روابط عمومی دفتر امام جمعه میامی نماز جمعه مورخه1395/01/13به امامت حجت الاسلام والمسلمین علی اکبر سایری امام جمعه موقت شهرستان میامی در مصلی نماز جمعه برگزار گردید.

مشاهده