خطبه ها ی نماز جمعه

نماز جمعه مورخه ۹۴/۱۰/۲۵

به گزارش روابط عمومی دفتر امام جمعه میامی نماز جمعه مورخه 94/10/25 به امامت حجت الاسلام والمسلمین قربانعلی صفائی پور امام جمعه شهرستان میامی در مصلی نماز جمعه برگزار گردید.

مشاهده

نماز جمعه مورخه ۹۴/۱۰/۱۸

به گزارش روابط عمومی دفتر امام جمعه میامی نماز جمعه مورخه 94/10/18به امامت حجت الاسلام والمسلمین قربانعلی صفائی پور در محل مصلی نماز جمعه میامی برگزار گردید.

مشاهده

نماز جمعه مورخه ۹۴/۱۰/۱۱

به گزارش روابط عمومی دفتر امام جمعه میامی نماز جمعه مورخه 94/10/11 به امامت حجت الاسلام والمسلمین قربانعلی صفائی پور در محل مصلی نماز جمعه میامی برگزار گردید.

مشاهده

نماز جمعه مورخ ۹۴/۱۰/۰۴

به گزارش روابط عمومی دفتر امام جمعه میامی نماز جمعه مورخ 94/10/04 به امامت حجت الاسلام والمسلمین قربانعلی صفائی پور در محل مصلی نماز جمعه میامی برگزار گردید.

مشاهده

نماز جمعه مورخه ۹۴/۰۹/۲۷

به گزارش روابط عمومی دفتر امام جمعه میامی نماز جمعه مورخه 94/09/27 به امامت حجت الاسلام والمسلمین قربانعلی صفائی پور امام جمعه میامی در مصلی نماز جمعه شهرستان میامی برگزار گردید.

مشاهده

نماز جمعه مورخه ۹۴/۰۹/۲۰

به گزارش روابط عمومی دفتر امام جمعه میامی نماز جمعه مورخه94/09/20 به امام حجت الاسلام والمسلمین سید حسین موسوی امام جمعه موقت شهرستان میامی در مصلی نماز جمعه برگزار گردید.

مشاهده

نماز جمعه مورخه ۹۴/۰۹/۱۳

به گزارش روابط عمومی دفتر امام جمعه میامی نماز جمعه مورخه 94/09/13 به امامت حجت الاسلام والمسلمین قربانعلی صفائی پور امام جمعه شهرستان میامی در مصلی نماز جمعه برگزار گردید.

مشاهده

نماز جمعه مورخ ۹۴/۰۹/۰۶

نماز جمعه مورخه94/09/06 به امامت حجت الاسلام والمسلمین قربانعلی صفائی پور امام جمعه شهرستان میامی در مصلی نماز جمعه میامی برگزار گردید.

مشاهده

نماز جمعه مورخه ۹۴/۰۸/۲۹

نماز جمعه مورخه 94/08/29 به امامت حجت الاسلام والمسلمین قربانعلی صفائی پور امام جمعه شهرستان میامی در مصلی نماز جمعه میامی برگزار گردید.

مشاهده

نماز جمعه مورخ ۹۴/۰۸/۲۲

به گزارش روابط عمومی دفتر امام جمعه میامی نماز جمعه مورخ 94/08/22 به امامت حجةالاسلام والمسلمین قربانعلی صفائی پور امام جمعه میامی در مصلی نماز جمعه شهرستان میامی برگزار گردید.

مشاهده