خطبه ها ی نماز جمعه

نماز جمعه مورخه ۱۳۹۷/۱۰/۰۷

به گزارش روابط عمومی دفتر امام جمعه میامی نماز جمعه مورخه1397/10/07 به امامت حجت الاسلام والمسلمین قربانعلی صفائی پور امام جمعه شهرستان میامی در مصلی نماز جمعه برگزار گردید.

مشاهده

نماز جمعه مورخه ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

به گزارش روابط عمومی دفتر امام جمعه میامی نماز جمعه مورخه1397/09/30 به امامت حجت الاسلام والمسلمین قربانعلی صفائی پور امام جمعه شهرستان میامی در مصلی نماز جمعه برگزار گردید.

مشاهده

نماز جمعه مورخه ۱۳۹۷/۰۹/۰۲

به گزارش روابط عمومی دفتر امام جمعه میامی نماز جمعه مورخه1397/09/02 به امامت حجت الاسلام والمسلمین قربانعلی صفائی پور امام جمعه شهرستان میامی در مصلی نماز جمعه برگزار گردید.

مشاهده

نماز جمعه مورخه ۱۳۹۷/۰۸/۲۵

به گزارش روابط عمومی دفتر امام جمعه میامی نماز جمعه مورخه1397/08/25 به امامت حجت الاسلام والمسلمین قربانعلی صفائی پور امام جمعه شهرستان میامی در مصلی نماز جمعه برگزار گردید.

مشاهده

نماز جمعه مورخه ۱۳۹۷/۰۸/۰۴

به گزارش روابط عمومی دفتر امام جمعه میامی نماز جمعه مورخه1397/08/04به امامت حجت الاسلام والمسلمین قربانعلی صفائی پور امام جمعه شهرستان میامی در مصلی نماز جمعه برگزار گردید.

مشاهده

نماز جمعه مورخه ۱۳۹۷/۰۷/۲۷

به گزارش روابط عمومی دفتر امام جمعه میامی نماز جمعه مورخه1397/07/27به امامت حجت الاسلام والمسلمین قربانعلی صفائی پور امام جمعه شهرستان میامی در مصلی نماز جمعه برگزار گردید.

مشاهده

نماز جمعه مورخه ۱۳۹۷/۰۷/۲۰

به گزارش روابط عمومی دفتر امام جمعه میامی نماز جمعه مورخه1397/07/20 به امامت حجت الاسلام والمسلمین قربانعلی صفائی پور امام جمعه شهرستان میامی در مصلی نماز جمعه برگزار گردید.

مشاهده

نماز جمعه مورخه ۱۳۹۷/۰۷/۱۳

به گزارش روابط عمومی دفتر امام جمعه میامی نماز جمعه مورخه1397/07/13به امامت حجت الاسلام والمسلمین قربانعلی صفائی پور امام جمعه شهرستان میامی در مصلی نماز جمعه برگزار گردید.

مشاهده

نماز جمعه مورخه ۱۳۹۷/۰۷/۰۶

به گزارش روابط عمومی دفتر امام جمعه میامی نماز جمعه مورخه1397/07/06به امامت حجت الاسلام والمسلمین قربانعلی صفائی پور امام جمعه شهرستان میامی در مصلی نماز جمعه برگزار گردید.

مشاهده

نماز جمعه مورخه ۱۳۹۷/۰۶/۳۰

به گزارش روابط عمومی دفتر امام جمعه میامی نماز جمعه مورخه1397/06/30به امامت حجت الاسلام والمسلمین قربانعلی صفائی پور امام جمعه شهرستان میامی در مصلی نماز جمعه برگزار گردید.

مشاهده