خطبه ها ی نماز جمعه

نماز جمعه مورخه ۱۳۹۷/۰۶/۲۶

به گزارش روابط عمومی دفتر امام جمعه میامی نماز جمعه مورخه1397/06/025به امامت حجت الاسلام والمسلمین قربانعلی صفائی پور امام جمعه شهرستان میامی در مصلی نماز جمعه برگزار گردید.

مشاهده

نماز جمعه مورخه ۱۳۹۷/۰۶/۱۶

به گزارش روابط عمومی دفتر امام جمعه میامی نماز جمعه مورخه1397/06/16به امامت حجت الاسلام والمسلمین قربانعلی صفائی پور امام جمعه شهرستان میامی در مصلی نماز جمعه برگزار گردید.

مشاهده

نماز جمعه مورخه ۱۳۹۷/۰۶/۰۹

به گزارش روابط عمومی دفتر امام جمعه میامی نماز جمعه مورخه1397/06/09به امامت حجت الاسلام والمسلمین قربانعلی صفائی پور امام جمعه شهرستان میامی در مصلی نماز جمعه برگزار گردید.

مشاهده

نماز جمعه مورخه ۱۳۹۷/۰۶/۰۲

به گزارش روابط عمومی دفتر امام جمعه میامی نماز جمعه مورخه1397/06/02به امامت حجت الاسلام والمسلمین مجید بخشی امام جمعه موقت شهرستان میامی در مصلی نماز جمعه برگزار گردید.

مشاهده

نماز جمعه مورخه ۱۳۹۷/۰۵/۲۶

به گزارش روابط عمومی دفتر امام جمعه میامی نماز جمعه مورخه1397/05/26به امامت حجت الاسلام والمسلمین مجید بخشی امام جمعه موقت شهرستان میامی در مصلی نماز جمعه برگزار گردید.

مشاهده

نماز جمعه ۱۳۹۷/۰۵/۱۹

به گزارش روابط عمومی دفتر امام جمعه میامی نماز جمعه مورخه1397/05/19به امامت حجت الاسلام والمسلمین ساییری امام جمعه موقت شهرستان میامی در مصلی نماز جمعه برگزار گردید.

مشاهده

نماز جمعه ۱۳۹۷/۰۵/۱۲

به گزارش روابط عمومی دفتر امام جمعه میامی نماز جمعه مورخه1397/05/12به امامت حجت الاسلام والمسلمین مجید بخشی امام جمعه موقت شهرستان میامی در مصلی نماز جمعه برگزار گردید.

مشاهده

نماز جمعه مورخه ۱۳۹۷/۰۵/۰۵

به گزارش روابط عمومی دفتر امام جمعه میامی نماز جمعه مورخه1397/05/05به امامت حجت الاسلام والمسلمین ساییری امام جمعه موقت شهرستان میامی در مصلی نماز جمعه برگزار گردید.

مشاهده

نماز جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۲۹

به گزارش روابط عمومی دفتر امام جمعه میامی نماز جمعه مورخه1397/04/29به امامت حجت الاسلام والمسلمین قربانعلی صفائی پور امام جمعه شهرستان میامی در مصلی نماز جمعه برگزار گردید.

مشاهده

جلسه شورای فرهنگ عمومی در دفتر امام جمعه شهرستان میامی برگزار گردید

به گزارش روابط عمومی دفتر امام جمعه میامی : جلسه شورای فرهنگ عمومی با حضور حجت الاسلام والمسلمین صفایی پور امام جمعه شهرستان و جناب دکتر کریمی فرماندار شهرستان و اعضاء این جلسه در دفتر امام جمعه میامی برگزار گردید .

مشاهده