خطبه ها ی نماز جمعه

نماز جمعه مورخه ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

به گزارش روابط عمومی دفتر امام جمعه میامی نماز جمعه مورخه1397/01/31به امامت حجت الاسلام والمسلمین قربانعلی صفائی پور امام جمعه شهرستان میامی در مصلی نماز جمعه برگزار گردید.

مشاهده

نماز جمعه ۱۳۹۷/۰۱/۲۴

به گزارش روابط عمومی دفتر امام جمعه میامی نماز جمعه مورخه1397/01/24به امامت حجت الاسلام والمسلمین قربانعلی صفائی پور امام جمعه شهرستان میامی در مصلی نماز جمعه برگزار گردید.

مشاهده

نماز جمعه مورخه ۱۳۹۷/۰۱/۱۷

به گزارش روابط عمومی دفتر امام جمعه میامی نماز جمعه مورخه1397/01/17به امامت حجت الاسلام والمسلمین قربانعلی صفائی پور امام جمعه شهرستان میامی در مصلی نماز جمعه برگزار گردید.

مشاهده

نماز جمعه مورخه۱۳۹۷/۰۱/۱۰

به گزارش روابط عمومی دفتر امام جمعه میامی نماز جمعه مورخه1397/01/10به امامت حجت الاسلام والمسلمین قربانعلی صفائی پور امام جمعه شهرستان میامی در مصلی نماز جمعه برگزار گردید.

مشاهده

نماز جمعه مورخه ۱۳۹۶/۰۱/۰۳

به گزارش روابط عمومی دفتر امام جمعه میامی نماز جمعه مورخه1396/01/03به امامت حجت الاسلام والمسلمین ساییری امام جمعه موقت شهرستان میامی در مصلی نماز جمعه برگزار گردید.

مشاهده

نماز جمعه ۱۳۹۶/۱۲/۲۵

به گزارش روابط عمومی دفتر امام جمعه میامی نماز جمعه مورخه1396/12/25به امامت حجت الاسلام والمسلمین قربانعلی صفائی پور امام جمعه شهرستان میامی در مصلی نماز جمعه برگزار گردید.

مشاهده

نماز جمعه مورخه ۱۳۹۶/۱۲/۱۸

به گزارش روابط عمومی دفتر امام جمعه میامی نماز جمعه مورخه1396/12/18به امامت حجت الاسلام والمسلمین قربانعلی صفائی پور امام جمعه شهرستان میامی در مصلی نماز جمعه برگزار گردید.

مشاهده

نماز جمعه ۱۳۹۶/۱۲/۱۱

به گزارش روابط عمومی دفتر امام جمعه میامی نماز جمعه مورخه1396/12/11به امامت حجت الاسلام والمسلمین قربانعلی صفائی پور امام جمعه شهرستان میامی در مصلی نماز جمعه برگزار گردید.

مشاهده

نماز جمعه مورخه ۱۳۹۶/۱۲/۰۴

به گزارش روابط عمومی دفتر امام جمعه میامی نماز جمعه مورخه1396/12/04به امامت حجت الاسلام والمسلمین قربانعلی صفائی پور امام جمعه شهرستان میامی در مصلی نماز جمعه برگزار گردید.

مشاهده

نماز جمعه مورخه ۱۳۹۶/۱۱/۲۷

به گزارش روابط عمومی دفتر امام جمعه میامی نماز جمعه مورخه1396/11/27به امامت حجت الاسلام والمسلمین مجید بخشی امام جمعه موقت شهرستان میامی در مصلی نماز جمعه برگزار گردید.

مشاهده