خطبه ها ی نماز جمعه

نماز جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۲۲

به گزارش روابط عمومی دفتر امام جمعه میامی نماز جمعه مورخه1397/04/22به امامت حجت الاسلام والمسلمین قربانعلی صفائی پور امام جمعه شهرستان میامی در مصلی نماز جمعه برگزار گردید.

مشاهده

نماز جمعه مورخه ۱۳۹۷/۰۴/۱۵

به گزارش روابط عمومی دفتر امام جمعه میامی نماز جمعه مورخه1397/04/15به امامت حجت الاسلام والمسلمین قربانعلی صفائی پور امام جمعه شهرستان میامی در مصلی نماز جمعه برگزار گردید.

مشاهده

نماز جمعه مورخه ۱۳۹۷/۰۴/۰۸

به گزارش روابط عمومی دفتر امام جمعه میامی نماز جمعه مورخه1397/04/08به امامت حجت الاسلام والمسلمین قربانعلی صفائی پور امام جمعه شهرستان میامی در مصلی نماز جمعه برگزار گردید.

مشاهده

نماز جمعه مورخه ۱۳۹۷/۰۴/۰۱

به گزارش روابط عمومی دفتر امام جمعه میامی نماز جمعه مورخه1397/04/01به امامت حجت الاسلام والمسلمین قربانعلی صفائی پور امام جمعه شهرستان میامی در مصلی نماز جمعه برگزار گردید.

مشاهده

نماز جمعه مورخه ۱۳۹۷/۰۳/۱۸

به گزارش روابط عمومی دفتر امام جمعه میامی نماز جمعه مورخه1397/03/18به امامت حجت الاسلام والمسلمین قربانعلی صفائی پور امام جمعه شهرستان میامی در مصلی نماز جمعه برگزار گردید.

مشاهده

نماز جمعه مورخه ۱۳۹۷/۰۳/۱۱

به گزارش روابط عمومی دفتر امام جمعه میامی نماز جمعه مورخه1397/03/11به امامت حجت الاسلام والمسلمین قربانعلی صفائی پور امام جمعه شهرستان میامی در مصلی نماز جمعه برگزار گردید.

مشاهده

نماز جمعه مورخه ۱۳۹۷/۰۳/۰۴

به گزارش روابط عمومی دفتر امام جمعه میامی نماز جمعه مورخه1397/03/04به امامت حجت الاسلام والمسلمین قربانعلی صفائی پور امام جمعه شهرستان میامی در مصلی نماز جمعه برگزار گردید.

مشاهده

نماز جمعه مورخه ۱۳۹۷/۰۲/۲۸

به گزارش روابط عمومی دفتر امام جمعه میامی نماز جمعه مورخه1397/02/28به امامت حجت الاسلام والمسلمین قربانعلی صفائی پور امام جمعه شهرستان میامی در مصلی نماز جمعه برگزار گردید.

مشاهده

نماز جمعه مورخه ۱۳۹۷/۰۲/۲۱

به گزارش روابط عمومی دفتر امام جمعه میامی نماز جمعه مورخه1397/02/21به امامت حجت الاسلام والمسلمین ساییری امام جمعه موقت شهرستان میامی در مصلی نماز جمعه برگزار گردید.

مشاهده