خطبه ها ی نماز جمعه

نماز جمعه مورخه ۱۳۹۶/۰۷/۲۱

به گزارش روابط عمومی دفتر امام جمعه میامی نماز جمعه مورخه1396/07/21به امامت حجت الاسلام والمسلمین قربانعلی صفائی پور امام جمعه شهرستان میامی در مصلی نماز جمعه برگزار گردید.

مشاهده

نماز جمعه مورخه ۱۳۹۶/۰۷/۱۴

به گزارش روابط عمومی دفتر امام جمعه میامی نماز جمعه مورخه1396/07/14به امامت حجت الاسلام والمسلمین دکترسیدحسین موسوی امام جمعه موقت شهرستان میامی در مصلی نماز جمعه برگزار گردید.

مشاهده

نماز جمعه مورخه ۱۳۹۶/۰۷/۰۷

به گزارش روابط عمومی دفتر امام جمعه میامی نماز جمعه مورخه1396/07/07به امامت حجت الاسلام والمسلمین قربانعلی صفائی پور امام جمعه شهرستان میامی در مصلی نماز جمعه برگزار گردید.

مشاهده

نماز جمعه مورخه ۱۳۹۶/۰۶/۳۱

به گزارش روابط عمومی دفتر امام جمعه میامی نماز جمعه مورخه1396/06/31به امامت حجت الاسلام والمسلمین قربانعلی صفائی پور امام جمعه شهرستان میامی در مصلی نماز جمعه برگزار گردید.

مشاهده

نماز جمعه مورخه ۱۳۹۶/۰۶/۲۴

به گزارش روابط عمومی دفتر امام جمعه میامی نماز جمعه مورخه1396/06/24به امامت حجت الاسلام والمسلمین علی اکبر سایری امام جمعه موقت شهرستان میامی در مصلی نماز جمعه برگزار گردید.

مشاهده

نماز جمعه مورخه ۱۳۹۶/۰۶/۱۷

به گزارش روابط عمومی دفتر امام جمعه میامی نماز جمعه مورخه1396/06/17به امامت حجت الاسلام والمسلمین قربانعلی صفائی پور امام جمعه شهرستان میامی در مصلی نماز جمعه برگزار گردید.

مشاهده

نماز عید سعید قربان مورخه ۱۳۹۶/۰۶/۱۰

به گزارش روابط عمومی دفتر امام جمعه میامی نماز عیدسعید قربان مورخه1396/06/10به امامت حجت الاسلام والمسلمین قربانعلی صفائی پور امام جمعه شهرستان میامی در مصلی نماز جمعه برگزار گردید.

مشاهده

نماز جمعه مورخه ۱۳۹۶/۰۶/۰۳

به گزارش روابط عمومی دفتر امام جمعه میامی نماز جمعه مورخه1396/06/03به امامت حجت الاسلام والمسلمین قربانعلی صفائی پور امام جمعه شهرستان میامی در مصلی نماز جمعه برگزار گردید.

مشاهده

نماز جمعه مورخه ۱۳۹۶/۰۵/۲۷

به گزارش روابط عمومی دفتر امام جمعه میامی نماز جمعه مورخه1396/05/27به امامت حجت الاسلام والمسلمین قربانعلی صفائی پور امام جمعه شهرستان میامی در مصلی نماز جمعه برگزار گردید.

مشاهده

نماز جمعه مورخه ۱۳۹۶/۰۵/۲۰

به گزارش روابط عمومی دفتر امام جمعه میامی نماز جمعه مورخه1396/05/20به امامت حجت الاسلام والمسلمین قربانعلی صفائی پور امام جمعه شهرستان میامی در مصلی نماز جمعه برگزار گردید.

مشاهده