خطبه ها ی نماز جمعه

نماز جمعه مورخه ۱۳۹۶/۱۱/۲۰

به گزارش روابط عمومی دفتر امام جمعه میامی نماز جمعه مورخه1396/11/20به امامت حجت الاسلام والمسلمین قربانعلی صفائی پور امام جمعه شهرستان میامی در مصلی نماز جمعه برگزار گردید.

مشاهده

نماز جمعه مورخه ۱۳۹۶/۱۱/۱۳

به گزارش روابط عمومی دفتر امام جمعه میامی نماز جمعه مورخه1396/11/13به امامت حجت الاسلام والمسلمین قربانعلی صفائی پور امام جمعه شهرستان میامی در مسجد امام حسن مجتبی (ع) برگزار گردید.

مشاهده

نماز جمعه مورخه ۱۳۹۶/۱۱/۶

به گزارش روابط عمومی دفتر امام جمعه میامی نماز جمعه مورخه1396/11/6به امامت حجت الاسلام والمسلمین قربانعلی صفائی پور امام جمعه شهرستان میامی در مصلی نماز جمعه برگزار گردید.

مشاهده

نماز جمعه مورخه ۱۳۹۶/۱۰/۲۹

به گزارش روابط عمومی دفتر امام جمعه میامی نماز جمعه مورخه1396/10/29به امامت حجت الاسلام والمسلمین قربانعلی صفائی پور امام جمعه شهرستان میامی در مصلی نماز جمعه برگزار گردید.

مشاهده

نماز جمعه مورخه ۱۳۹۶/۱۰/۲۲

به گزارش روابط عمومی دفتر امام جمعه میامی نماز جمعه مورخه1396/10/22به امامت حجت الاسلام والمسلمین قربانعلی صفائی پور امام جمعه شهرستان میامی در مصلی نماز جمعه برگزار گردید.

مشاهده

نماز جمعه مورخه ۱۳۹۶/۱۰/۱۵

به گزارش روابط عمومی دفتر امام جمعه میامی نماز جمعه مورخه1396/10/15به امامت حجت الاسلام والمسلمین قربانعلی صفائی پور امام جمعه شهرستان میامی در مصلی نماز جمعه برگزار گردید.

مشاهده

نماز جمعه مورخه ۱۳۹۶/۱۰/۰۸

به گزارش روابط عمومی دفتر امام جمعه میامی نماز جمعه مورخه1396/10/08به امامت حجت الاسلام والمسلمین قربانعلی صفائی پور امام جمعه شهرستان میامی در مصلی نماز جمعه برگزار گردید.

مشاهده

نماز جمعه مورخه ۱۳۹۶/۱۰/۱

به گزارش روابط عمومی دفتر امام جمعه میامی نماز جمعه مورخه1396/10/1به امامت حجت الاسلام والمسلمین علی اکبر سایری امام جمعه موقت شهرستان میامی در مصلی نماز جمعه برگزار گردید.

مشاهده

نماز جمعه مورخه ۱۳۹۶/۹/۲۴

به گزارش روابط عمومی دفتر امام جمعه میامی نماز جمعه مورخه1396/9/24به امامت حجت الاسلام والمسلمین قربانعلی صفائی پور امام جمعه شهرستان میامی در مصلی نماز جمعه برگزار گردید.

مشاهده

نماز جمعه مورخه ۱۳۹۶/۹/۱۷

به گزارش روابط عمومی دفتر امام جمعه میامی نماز جمعه مورخه1396/09/17به امامت حجت الاسلام والمسلمین قربانعلی صفائی پور امام جمعه شهرستان میامی در مصلی نماز جمعه برگزار گردید.

مشاهده