اخبار دفتر

امام جمعه میامی تاکید کرد: استفاده از ظرفیت وتوانمندی بسیج برای رونق کمی و کیفی نماز جمعه

امام جمعه میامی با بیان اینکه باید از بیش از پیش از ظرفیت و توانمندی های سپاه و بسیج برای هرچه با شکوه تر برگزار کردن و رونق بخشی کمی و کیفی نماز جمعه استفاده کرد، گفت: نماز جمعه برای سپاه، بسیج وآحاد مردم است و همه ی ما پرچم دار رکن رکین نماز جمعه هستیم.

مشاهده