امام جمعه میامی:دشمن به دنبال انحراف جامعه از مسیر مهدویت است /جوانان مخاطب اصلی گام دوم انقلاب هستند

امام جمعه میامی بزرگترین خطری که امروز جامعه را تهدید می کند انحراف از مسیر مهدویت دانست وگفت: از سوی دشمنان این انحراف تبلیغ می شود که جامعه ای که به دنبال تمدن اسلامی است تردیدی در آن ایجاد کند .

مشاهده